Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

De s. v. d. M.: Wat zou ik hebben... Waarom pijnig je me?

De s. v. d. V.: Ik pijnig je niet... Waarom stuur je dit alles op me af...

(Ze verschijnen nu aan weerszij van de brug, strekken daar de handen naar elkaar uit, die ze dadelijk daarop, eerst de Man, dan de Vrouw, als in machteloosheid langs het lichaam laten vallen).

De Man: Ik herken je niet... (hij bedekt het gelaat met zijn handen en wendt zich daarbij gedeeltelijk af).

De Vrouw: Ik herken jou niet (zij doet hetzelfde).

(Man en Vrouw hebben zich geheel van elkaar afgewend en zetten zich aldus aan weerszij van de kloof.

Dubbel en Duivel zijn onder het voorafgaande elk aan een kant van de brug verschenen. Ze treden nu langzaam op elkaar toe).

Dubbel: (boosaardig) Doe je bek open en zeg wat je te zeggen hebt... Kijk me niet aan als een gek, met dat stiekeme verwijt in je oogen...

Duivel: Heb je het tegen mij?

Dubbel: Ja... tegen wie anders? ... Ben je mijn ega of ben je het niet?

Duivel: Nee... Nooit geweest...

Dubbel (krijschend) : Ellendeling... Daar heb je op gewacht, hè... Op een oogenblik als dit, waarin ik mezelf niet meer meester ben, na een nacht van arbeid, innerlijken arbeid en innerlijken tweestrijd... om me te zeggen, „dat je nooit mijn vrouw bent geweest"... Nooit mijn vrouw geweest!... Nee, dat bèn je ook niet... God hoort het me zeggen: dat bèn je ook niet...

Duivel: Nou, wat móet je dan van me? ... Laat me gaan!

(Hij wil zich een weg banen naar den overkant).

Dubbel: Dat zou je wel willen, hè... vuil serpent!... Tien jaren van mijn leven opslokken, tien jaren, waarin ik mezelf vernietigd heb, van binnen opgevreten om me maar niet aan jou te hoeven verraden... Tien jaren, waarin ik mijn vrijheid heb vermoord, om jou maar je uiterlijken vrede te laten. En dan: wègloopen, hè?... Wegloopen en me hier achter laten als een vod, als een pias, als een uitgeknepen citroen, die je éérst zichzelf hebt laten consumeeren, om hem dan weg te gooien als een waardeloos, als een bespottelijk ding... Néé, zeg ik je... Hier blijven

Sluiten