Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

160

God, wat een leegte... Elke trein komt aan zijn eindpunt... elk diner eindigt met het dessert en de leege borden... vrouw dood... kind weg... wroeging... leegte in de velden, leegte in de straten. .. leegte in de stad... in het Westen... in het Oosten... (veel kalmer)... In dat bordeel in de Rue St. Anthonin zijn een heeleboel mooie jonge vrouwen... Die blonde met die blauwe strik, die zwarte met die rooie buikband... Daar zal ik wel weer rust vinden... tot den morgen... tot den... morgen (schreeuwend) Ria!... Rial... Groote God! Ria! Je bent niet dood! Je bent nóg niet dood... Ik heb alle schuld... Ik zie het in... Ik zal mijn eigen leven geven voor het jouwe! Mijn eigen, ellendige, nietswaardige leven!

Duivel: (plots weer op de brug) Zie je het in?

Dubbel: Ö ja... O God zij dank! Ik zie alles in... Ik heb het altijd ingezien... Jij alleen hebt altijd...

(Duivel maakt een gebaar van weer weg te gaan).

Dubbel: Wat doe je? ... Och, luister maar niet... Luister dan ook niet naar wat ik zeg... Ik zal niet meer spreken... (pathetisch ) Ik zal niets meer dóen... Niet meer uitgaan, niet meer werken... Niet meer ademen... als je dat wilt, en het je verzoenen kan...

Duivel: Prettig, al die offers... Ik vraag je er niet om... Laat me dóór en bemoei je met je zelf.,.

Dubbel: Jij! Jij vraagt om niets... Toe, blijf... Ik smeek je (knielend) Heb medelijden en vergeef me... vergeef me...

Duivel: Ik heb je niets te vergeven...

Dubbel: Vergeef me... of ik hang me op...

Duivel: Doe wat je niet laten kan... Maar laat me dóór...

Dubbel: (dreigend) Ik... hang... me... op... Groote God, wéét wat je doet... Als je nog een sprankje liefde in je lichaam hebt: wéét wat je doet...

Duivel: Ik weet niks en ik ben niks... Laat me dóór... Ik moet naar den overkant!...

Dubbel: God vergeve het me! Het is jouw schuld! (Hij snelt terug,en hangt zich op aan een boom, met behulp van een lus, die hij geheel gereed uit zijn zak haalt).

Duivel: (gaat rustig zitten, de beenen gekruisd). Dat is zooals het is... Wat moet ik nu doen? ..,

Dubbel: (nadat hij de strik weer haastig heeft doorgesneden, toesnellend) Hèb je dan geen hart?1... O God, en daar-

Sluiten