Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N.V. „TABATO"

Tot exploitatie van Sigaretten-automaten.

Zijnde het getrouw verslag, in „Bijlagen", van ééne van de korte zakendroomen eens dichters. Ze duurde drie maanden. Dank zij véél steun en welwillendheid, werden de „fondsen" gevonden, een acte van vennootschap opgesteld, een kantoor gehuurd en ingericht (met émaille-bordjes op deur, en boven bel en brievenbus) en wat dies méér zij. Het strandde intusschen op de onwellevendheid der gemeentebesturen aan wie gezegde automaten waren toegedacht. Hoofdzaak is dat het strandde

Quem di diligunt.... dien laten ze géén „zaken" doen :

Deutsche Automaten-Gesellschaft Stollwerck & Co., KöLN.

/ m.öchte1J.ch von Ihnen, möglichst bald, erhalten eine Preis-Aufgabe

nut Bezahlungs-Konditionen und Abbildungen) von Cigaretten-Automaten (schon bearbeitet und garantiert), oder von Automaten, welche für dlese Zweck umgebaut werden k&men. *) Zur Aufstellung in verschiedenen Stadten Hollands (vorlaufig 20 Stfick).

Hochachtungsvoll,

JOH. C. P. ALBERTS, Dir. N.V. „TABATO".

Aan de Edelachtb. Heeren Burgemeester en Wethouders van AMSTERDAM, enz. enz.

A Gn\7 "f* ve^ddigd«i eerbied te kennen ondergeteekende, Directeur a^L {t VOrmin9, "TABATO', tot Expl. van Sigaretten-Auiomaten. dat hij het voornemen koestert in Uw Gemeente een drie-tal sigarettenautomaten in exploitatie te brengen;

weshalve hij U verzoekt het daarheen te willen leiden, dat hem, als be-

*) Mit global-taxierter Preis-Aufgabe einèr solchen „Umbau": 3 oder 4 Abteilungen links und rechts: wovon 5 oder 7 für Einwurf 25 ct (3 Geld-

?Ü^Cie? VOn 10 S^1"" 5 ^ retour)' und 1 Kr Einwurf von einem Oeldstuckchen von 10 Cent.

Sluiten