Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

Buurvrouw.

— Waor is et poessie den? . . . Het ie den alweer geroke, det et frautje fleissie het meigebrocht... Kom den maor... Sao. Is 'et nao goed... F'ruit, gao je d'r af... mit je fuile paote op me bid.. . F'ruit sig ik je. .. kring dajje d'r bint... Wat héi-je an soo'n ket... Ja, jefrau. .. U eit aok bietjes sien ik... det is altijd nog-es gemakkelijk... Me men hout er nie fen... wat baontjes foor 'em achterafgesit... Die fietsefint... nei, die lange... die korte dikke wil ik seg ge, die soon beitje loenscht... wij minse... nou. en toe' seit me men... Gao je nou mit je fuile paote fen die sprei... ellendeling... Heermetijd, binne jullie daor... Spikkelaassie... Det ouwe wijf hier uit de straot... Je oome Nelis... Det se die klène mèd nao hibbe uitbesteid... Belasting... Resserseur... me men... Jessis mins...

Meisjes op straat.

— Toe' sèg ik... seg ik... ik seg... Ik seg... seit ie...

— En toe'? ...

— Mojje hóóre... seit ie... Ik seg... Ik seg... seg ik... seg ik... Toe' seit ie soo... Ik seg... Toe' seit ie...

— Nóu moe...

— Ik seg... seg ik... Nee, mojje hóóre...

Huwelijk 1926.

— Thee? ...

— Nee...

— .. .ieder ander beter dan jij... passen niet bij elkaar... hoe eer hoe beter vergissing erkennen...

— .. .mond houden... laten uitspreken... juist formuleeren: weten hoe tegenover elkander staan... innerlijk...

— .. .innerlijk...

— .. .innerlijk... meeleven... mededoogen... vrijheidsbelemmering. .. toestand zuiver stellen...

— .. .ach !

— Thee? ...

— .. .koekje? ...

Sluiten