Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

senschim vergooit. „Was het maar waar" heeft ie gezegd. Dus natuurlijk tóch gesjochten. Zonde, dat ik hem geïnviteerd heb. Kón niet anders. Maar hij komt tóch niet. Verwaande idioot...

Wat men zegt...

— Hoe gaat het met je vrouwtje? Eigenlijk ken ik haar nog heelemaal niet. Ze is toch óók „in de literatuur", niet? Ik heb tenminste wel eens een gedicht van haar gelezen.

— Ja, kom toch eens aan. Ik heb al zoo dikwijls met haar over je gesproken. Eigenlijk ken jullie elkaar al jaren.

— Het is toch een blondine, niet?

— Ja, ze is blond...

—■ Dan heb ik jullie toch wel eens vluchtig samen gezien... Nou, ik kom natuurlijk graag, zeg... Afgesproken. Doe haar mijn hartelijke groeten...

...en denkt...

— Hoe is het mogelijk, dat je zóó gauw je eerste lieveling vergeet. Een vrouw, die alles voor je was, die leefde op je werk, en aan wie je tot je eenvoudigste gedichtjes en je journalistieken arbeid toe, placht vóór te lezen. Om het aan haar oordeel, aan haar nooit falende liefde te toetsen. Hoe kan ik nu belangstelling hebben voor deze vrouw, die ik nog niet eens ken, terwijl ik je niet anders in mijn geest kan zien dan samen met haar, met Ria, als een onverbrekelijke eenheid. Ik kan wel huilen... Kerel, hoe is dit ter wereld mogelijk...

— Rot, dat ik nu juist hèm moet tegenkomen. Dat bederft mijn stemming voor den heelen avond. Ik zal hem.voortaan ontloopen. Zou is... Ria nog spreken? Waarom niet? Natuurlijk heeft hij die vriendschap aangehouden. Hoe zou het met haar zijn? Zou ze over haar verdriet om die scheiding héén zijn, of nog altijd tobben... Ik hoop maar: tobben... Ik bedoel natuurlijk: ik hóóp maar, dat ze weer even levenslustig is als vroeger. Zou' ze nog diezelfde kamers hebben? Met al die dingen, die aan mij herinneren, aan onze... verhouding? Of is dat alles nu opgeborgen?... En dat trekken met haar oog, en dat rose japonnetje... Waarom zégt die kerel dan tenminste niet daar wat over, in plaats van zoo bespottelijk door te draven over die vrouw, die hem zoo koud laat als ijs? ... Gaat ie nou nóg niet weg? !...

Sluiten