Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWIJFEL.

Ben ik dan géén zeer hooge en zeer wijze? Moet dit armzalig Zelf zich bergen gaan In veilige riooltjes, en vergrijzen Waar zij, die macht misbruikten, ondergaan?

Ben ik géén Weter? Ja, ik weet van Godes wege. Ben ik géén Maker? Nee, ik deed mijn woorden niet! Wat God mij zond hield ik in weif'ling tegen En spilde het en gaf het niet.

Zoo vindt dit Zelf, waar Godes gunst verarmd' En slechts in looze woorden openschoot, In d'eigen woorden-zee z'n valen dood Waar duizenden zich hadden kunnen warmen.

Sluiten