Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

190

en bewust, een andere kathedraal zullen kiezen. Voor de hoogmis der Liefde, voor het opperste offer: van ons-zelf.

In dezen waarachtigen Tempel komt het niet aan op de beelden, noch op de theorie des Woords, noch op de kwestie of de mensch slechts éénmaal leeft of vele malen, noch zelfs telt hier het onderscheid tusschen goed en kwaad, groot en klein, noch éénige kwestie of eenig onderscheid, wat dan ook.

Want in dezen Tempel geldt slechts het offer, het sacrament des offers: Van den Een in den Ander, waardoor zij deel hebben, in den hoogsten zin, aan Hem, die is de eeuwige verbinding der strijdbare polen: Vrouw voor den Man en Man voor de Vrouw.

En géén zal ook hier verlossing vinden dan door de verlossing van zichzelf: in den Ander, door den Ander. Tot een oogenblikkelijk Niet-zijn: Ruimte in den Kring der Tijden, waardoor de Derde het leven binnentreedt: het Kind, de boodschapper Gods, de Vorm onzer Liefde.

Hóe zullen wij ons verlossen, in en door den Ander?

11. Aan het einde van den strijd om zelfbehoud, in de... nederlaag. „Laat de kinderkens tot Mij komen".

De rest ligt in sluiers. Maar zij, die dezen Tijd beleven, zullen begrijpen wat is bedoeld.

Wat zullen wij doen met deze Boodschap?

12. Wij zullen ze vergeten. Alleen zij, die wisten en vergaten, kunnen dit Evangelie beleven.

En het Leven is het voornaamste.

Sluiten