Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPEN BRIEF

aan de leden der veteeniging „Mazdaznan" (van de Theos. Ver., en alle andere „evolutionaire" genootschappen).

Verrijkt U met Uw „teleurstellingen"!

Ons huidige, Arische ras werd geboren in Centraal-Azië, uit het vijfde onder-ras van het Atlantische ras. Dat is, bij benadering, een millioen jaar geleden. In den loop van deze 10.000 eeuwen werden, gehoorzaam aan een bestaande wet, de verschillende onder-rassen „uitgezonden", die elk een bepaald „aspect" van het moeder-ras hadden te vertegenwoordigen en een bepaalde karaktertrek van dat moeder-ras hadden te ontwikkelen. Aldus „vestigde" zich het eerste onder-ras in Noord-Indië, het tweede in Egypte, het derde (Iranische) in Perzië, het vierde (Keltische) in Griekenland (Rome, Zuid-Europa, Schotland en Ierland), het vijfde (Teutoonsche) in Germanië. Volgens de lezing van Annie Besant (grootendeels historisch controleerbaar) had het tweede onder-ras (in het oude land Chem) vooral het wetenschappelijk en in het bijzonder het „chem"-isch aspect van ons moeder-ras te ontwikkelen (leermeester Hermes), het derde dat van reinheid (in leven, in voeding; leermeester Zarathustra), het vierde dat van schoonheid en wijsbegeerte (Orpheus), het vijfde de individualiteit, de waarde van het concrete (leermeester Jezus de Christus).

Het tijdstip schijnt aangebroken waarop een zesde onder-ras, dat tevens de kiem van het zesde (komende) wortel-ras zal bevatten, geboren wordt. In de aanvaarding van deze, welhaast historisch te stellen premisse, dienen niet alleen de MazdaznanVereeniging en het Theosofisch Genootschap, doch dienen alle richtingen van eenigerlei evolutionaire beteekenis elkaar de hand te reiken.

Een zesde onder-ras is bezig uit de verwording van ons huidige, vijfde, te ontstaan. Wat de taak van dit nieuwe onder-ras zal zijn en wie zijn „leermeester" zal worden, is wellicht (voor velen onzer althans) een zaak van later orde. We behoeven in ieder geval op occulte gronden alléén, niet aan te nemen, dat het accent hier zal liggen op het intuïtief vermogen (het „zesde zin*

Sluiten