Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

voor zijn eersten sluimer. Het waren toen vooral twee liedjes die het bij hem deden: „Slaap kindje, slaap" en dat voortreffelijke lullaby: „Daar was laatst een meisje loos". Het staat in het Nederlandsen Volksliederenboek en u kunt den tekst dus naslaan.

Bij „storm en tegenweer" had het kleine, mollige hoopje in je armen al gewoonlijk driemaal gegaapt en bij „Och kap'teintje, sla me niet" (men dient hier een beetje met den tekst te schipperen en het vooral niet voor te dragen als een desillusie of een dramatische ontknooping, want dan mist het zijn uitwerking) was ie al hoog en breed in het rijk der droomen: poesjes, hondjes, beren en eendjes, onverscheurbare prentenboeken en popjes, die slapen kunnen... alleen alles natuurlijk véél mooier en fantastischer en doeltreffender dan zelfs Merckelbach ze ooit zal kunnen fabriceeren!

Intusschen is hij echter een Man geworden, zoo ongemerkt! Een man met velerlei belangstelling en nieuwe, heterogene lijnen van interesse. Ik bedoel: een nerveus en levend Mensch, dat je maar niet zoo een-twee-drie met een stiekum handigheidje uit het volle leven in de wereld van den droom transporteert.

Het ergste (wat zijn papa betreft) is dat hij een zoo bijzondere belangstelling voor zijn vaders vest, das en wat daar allemaal nog onder zit, aan den dag legt. Een belangstelling, die zóó ver gaat, dat hij (in het meergenoemde, précaire „uurtje van gehoorzaamheid") bij de eerste woorden van zijn slaapliedje zijn mollige knuistjes al aan mijn boord heeft, bij „storm en tegenweer" met een kreet van vreugde (alles in het pikkedonker, moet u weten!) de das zélf naar zijn mond brengt, en bij de „dramatische ontknooping" klaar wakker, recht over-eind zit, bezig de sluiting van mijn overhemd te forceeren!

Daar is geen vaderlijke list of suggestie meer tegen opgewassen.

Moeder weet er echter wat beters op! Ze legt hem... kalmweg in zijn bedje en verzekert hem, „dat ze nu even gaat kijken of beertje óók al slaapt!"

Dan blijft ie zoet liggen wachten op het resultaat van dat onderzoek, terwijl die booze moeder heelemaal niet naar Beertje gaat kijken, maar de krant uit de bus gaat halen, of wel thee gaat zetten, of iets van dat alles, dat groote menschen haastiglijk gaan doen, als ze de kinderen naar bed hebben gebracht.

En intusschen blijkt ook bij Hanneman de verwachting de beste sleutel tot Morpheus' Wonderland!

Sluiten