Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

de schemerglans der eigene toovermaan."

Ik moet weg. Ik moet den toover verbreken, den korten toover van den droom en de herinnering. Zelfs de maan is er nu, aan den fluweel-blauwen hemel, de maan eh de sterren!! Hoe vind ik mijn lichaam, hoe vind ik dat alles wat is en moet gebeuren uit dezen grondeloozen droom terug?

O, lief, goedgunstig Lot! Dat ge mij dit vele: wonder, droom en een zóó precieuse herinnering, op éénmaal en onverwacht hebt gegeven....

Sluiten