Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FERDO VAN HENGELAAR.

De waarachtige Bohémien XIII.

Aanvankelijk student in de chemie; bioloog. Eén van de begaafdste leerlingen van Prof. Hugo de Vries. Bewerkte o.a. voor Holland diens „Intracellulaire Pangenes i s".

Verbrak dezen vorm als voor hem te eng, en zwom geruimen tijd in het meest roekelooze „Vie de Bohème". Van zijn atelierannex-chemisch-laboratorium (met installatie voor het maken van diamant) bleef allengs slechts het atelier bestaan. Nam compositie-les en componeerde. Bewondering vooral voor Bach, Beethoven. In zijn composities (waarvan te noemen een S y mphonie, Brussel 1925) neiging tot ongeornamenteerde dynamiek en rhythme. Eenzelfde neiging in zijn schilder ij en: Limburgs' heuvelland. De glooiende kontoeren zijn aangegeven met groote liefde en accuratesse, die (tevens) het gemis aan „détail-vaardigheid" moeten vergoeden. Uiting zoowel van een aristocratische voorliefde voor de groote lijn en de korte, correcte aanduiding, als van een gebrek aan aangeboren vakkundigheid.

Is (namelijk) nóch „geboren" schilder, nóch „geboren" musicus. Is slechts geboren: universalist. Verrijkte en verruimde zich naar alle kanten. Wetenschappelijke voorkeur blijft „synthetische industrieën", waarover lezingen en essays. Aarzelt lang, wellicht té lang zich in eenigerlei bepaalden vorm en richting (zijnde begrenzing) te uiten.

Niet beter te vergelijken aan met een „oer-atoom", geladen met velerlei potentie, weigerachtig zich tot eenigerlei „element" te binden.

Eerste bewuste, en noodzakelijke beperking is zijn h u w e 1 ij k. Vervolgens, sedert enkele jaren, een blijkbare specialisatie in schilderkunst en ets-techniek (met muziek en wetenschap als noodwendige bijkomstigheid). Hartstochtelijke „bestudeering" van techniek en materiaal. Verhoudt zich tot den „geboren"

Sluiten