Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

schilder als de vliegmachine tot den vogel. De vliegende Mensch!

Eerste serieuse greep, gelijk hier vanzelf spreekt: naar het allerhoogste. „De schoonste taak van den kunstenaar is een gaaf standaardwerk te scheppen op hoog niveau, als een bron waaruit vele anderen kunnen putten. Een vuurtoren op hooge rots". Hij werd er reeds één van groote potentialiteit. Voorbeeld van devotie en werkkracht en godsvertrouwen. Ook van menschenliefde, schoon allerminst in „democratischen" zin.

Na een verblijf te R o m e en een isolement van verscheidene jaren in Londen (vooral in het British Museum), ontstonden aldus zijn

„IMAGINES":

geëtste koppen van groote historische figuren (Egyptische Pharao's, Romeinsche Keizers; Boeddha, Christus). Synthetische benadering van deze standaard-typen langs (men zou kunnen zeggen) psycho-analytischen weg, en aan de hand van beelden, munten en overgeleverde bijzonderheden. Een twaalftal dezer verscheen in een majesteitelijke „map" met bijbehoorende (eveneens geëtste) samenvattende tekst. Een grootsch werk, getuigend van een zeldzamen durf en zelfvertrouwen. Poging ook om den dienst van het grootsche en kapitale te herstellen in een tijd van verbrokkeling en banaliteit.

* * *

Te Amsterdam zijn verscheidene dezer etsen te zien in s Rijks Prentenkabinet. Ook het British Museum kocht bereids enkele aan. De „Graphic" verwierf het reproductie-recht. In dit blad werd ook reeds gereproduceerd een bijzonder geslaagd portret van Maurice Rostand.

Ferdo van Hengelaar is thans te Londen gevestigd.

Sluiten