Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

260

„budget" kunnen onttrekken. Maar ook zónder die tegemoetkoming Uwerzijds zullen wij natuurlijk met groote vreugde tot U komen. Moge het in geen geval een gemeenschappelijk enthousiasme voor het gróóte doel: bescherming van de Europeesche samenleving tegen een aandreigende proletiseering en destructie, in den weg staan!

Een tweede mogelijk bezwaar zou de veronderstelling kunnen zijn, dat U zich, door het toestaan van een onderhoud aan den Heer T. G. en mij, reeds moreel zoudt binden aan een zaak, die U slechts in aanleg kent! Wil in dat geval vertrouwen op mijn eerewoord, dat dit onderhoud volstrekt geheim zal zijn, en, des-, gewenscht, blijven, en dat wij ons zooveel doenlijk naar Uw inzicht en kennis-van-zaken zullen regelen.

Een persoonlijk contact met U (waarnaar wij zoo vurig verlangen) zal ongetwijfeld alles duidelijk maken, en naar ik hoop en geloof, goede vruchten dragen.

Geloof mij, hooggeachte Heer Deterding, gaarne in afwachting van eenig bericht Uwerzijds,

Namens het bestuur der R. C. P., enz.

Sluiten