Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

262

II.

Daar, in den dienst der liefde, vind ik U Zóó zuiver, zóó genadig en genegen Als nergens anders, en als nergens Zóó meedoogenloos verheven.

En, als in géén gebed, vind 'k daar Uw weder-woord

Zóó snel, Uw straf zóó vaardig.

Uw glimlach, in haar blik, zóó edelaardig

En al-begrijpend en Uw vloek zóó groot.

Hier treft wie d'ander wondt Het eigen leven En liefdes hart!

Hier baart de smart

Zichzelf, en wordt verheven

Wie zich vernedert in Uw schoonst Verbond.

Sluiten