Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld is met de „snelheid" verrijkt; wij willen de musea en de bibliotheken vernietigen!".... En met de opoffering van apostelen, de zelfverloochening van martelaars, predikten de futuristen het nieuwe geloof, langs den weg en in de schouwburg, te midden van spot en beleediging. Al wat „jeugd" was, werd er voor gewonnen! Men voelde den geest bevrijd en den moed voor een eigen opvatting herboren. En juist dit was noodig.

Tusschen het werk van de cubisten en de futuristen bestaat geen groot verschil: een oningewijde zou het zelfs niet van elkaar kunnen onderscheiden. Echter was, in theorie, dat verschil heel groot. De cubisten decomponeeren het onderwerp. De futuristen, die de eersten waren om van het onderwerp af te wijken, geven de sensatie weer. Bovendien vestigen zij de aandacht op nieuwe dingen: het overwinnen van de wetenschap, de snelheid van onzen tijd, dat is, om het met een futuristisch woord samen te vatten: de „modernolatrie". Op een conventioneel land als Italië, waar men, opzettelijk of niet, bij elke poging van de kunst, het voorbeeld aanhaalde van een vroeger genie, werkte deze reactie heilzaam. Het boek van Boccioni, „Schilderkunst, futuristische Sculptuur" werd bij enorme oplagen verkocht; juist nu verscheen er een herdruk van. Veel is er met hem en zijn voorspelling van den oorlog den spot gedreven, en de jury's van Italië bleven de jongeren, die zich „op een dwaalspoor hadden laten brengen" buiten sluiten.

12

Sluiten