Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V!

VOORWOORD VOOR DEN VIERDEN DRUK

Het deed me genoegen te constateeren, dat er wederom behoefte aan een nieuwen druk bleek te bestaan. Daardoor was ik in de gelegenheid mijn werk op de hoogte van den tijd te houden en daarin op te nemen en te bespreken de belangrijke aanvullingen en wijzigingen, welke de strafwetgeving sedert het verschijnen van de vorige uitgave onderging, van wélke ik noem: de regeling der voorwaardelijke veroordeeling, de bevordering van de betaling van boeten en de verruiming van de toepassing der voorwaardelijke invrijheidstelling.

Ik hoop, dat de Handleiding, aldus bijgewerkt en herzien, den gebruikers goede diensten zal blijven bewijzen !

Is CASSUTTO

MAGELANG, October 1927

Sluiten