Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Enkele afkortingen

A. B. beteekent: Algemeene Bepalingen van wetgeving voor

Nederlandsch-Indië.

Arr. „ Arrest,

al. „ alinea.

Alg. Pol. Regl. „ Algemeen Politiestraf-Reglement.

art.(t) „ artikel (en).

B. W. „ Burgerlek Wetboek, cf. „ conferre (vergelijk), cfm. „ conform.

Compt. Wet „ Comptabiliteitswet.

C. P. „ Code Pénal. c q. „ casu quo.

D. B. „ Decentralisatie-Besluit. D. W. „ Decentralisatie-Wet. G. G. „ Gouveneur-Generaal.

G. W. „ Grondwet.

H. G. H. „ Hooggerechtshof.

H. R- „ Hooge Raad.

Inv. Ver. „ Invoeringsverordening strafwetboek.

I. R. „ Inlandsch Reglement.

I- S. „ Wet op de Staatsregeling van Ned. Indië.

I. W. „ Indisch Weekblad van het Recht.

jo „ juncto (in verband met).

K. B. „ Koninklqk Besluit.

Kr. Regl. „ Krankzinnigenreglement.

Landger. „ Landgerechtreglement.

Ldr. „ Landraad.

L. R. 0. „ Locale raden-ordonnantie.

Mem. v. Toel. „ Memorie van Toelichting Ned. Wetboek.

van Strafrecht,

m. m. „ mutatis mutandis.

Ned. „ Nederlandsch.

Ned.-Ind. „ Nederlandsch-Indisch.

Ned. Jur. „ Nederlandsche Jurisprudentie. Verzameling van

belangrijke rechterlijke beslissingen, bewerkt door Mr. B. M. Taverne en Mr. P. F. Bauduin.

0. B. C. „ Ontwerp v. d. Bijzondere Commissie uit de

Staatscommissie voor het privaat-en strafrecht.

O. R. O. „ Oorspronkelijk regeeringsontwerp.

Ord. „ Ordonnantie.

O. M. „ Openbaar Ministerie.

Sluiten