Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

Ov. bepp. beteek ent

Prov. Ord. „ Rb.

Reg. Ord. R. O.

R. R.

Rv.

R. v. J.

Stbl.

Sv.

Swb. (W. v. Str.) „ t. a. v. „ T.

U. V.

U. W.

w.

W. v. Kph.

Bepalingen omtrent de invoering van en den overgang tot de nieuwe wetgeving Stbl. 1848 No. 10.

Provincie-Ordonnantie.

Arrondissements-Rechtbank.

Regentschapsordonnantie.

Reglement op de rechterlijke organisatie en

het beleid der justitie in Ned.-Indië.

Reglement op het beleid der Regeering in

Ned.-Indië (Regeeringsreglement).

Reglement op de burgerlijke rechtsvordering.

Raad van Justitie.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië.

Beglement op de Strafvordering.

Wetboek van Strafrecht.

ten aanzien van.

Indisch Tijdschrift van het Recht. Uitleveringsverordening (K. B., houdende regelen bij uitlevering van vreemdelingen met betrekking tot Ned.-Indië in acht te nemen). Uitleveringswet.

Ned. Weekblad van het Recht. Wetboek van Koophandel.

Sluiten