Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290

Blz.

Commune delicten 88

Commutatie 283n

Concursus. Zie Samenloop 257 e.v.

Consuls (en gezanten). 68 Crimineel-Anthropologi-

sche school .... 14 Crimineel (en politieonrecht) 84

Crimineele aetiologie. . 17

„ anthropologie. 18-20

„ politiek. . . 17

„ sociologie. . 18,20

„ statistiek . . 18n, 25n

Crimineel Wetboek . . 44n8 Criminaliteit (oorzaken

der) 10,17,18

Criminologie 10,17

Culpa 104,140-143

Culpose en doleuse delicten 88

Cumulatie (v. straffen). 86,212 D

Daders 178

Daderschap en Deelneming 174-197

Daderschap (Alleen-) . . 178-179

,, (vormen v.-) 177

(middellijke-) 179-182

(mede-) . . 182-187

Deelneming 174-197

„ (zelfstandige en onzelfstandige). . 174-175 „ (noodzakelijke) 187-188 „ (bij drukpersdelicten) . . 200-206

Deportatie 211n*

Deskundigen 112

Determinisme . 13,14,102-103

Dieren (straffen tegen). 100 Disciplinaire straffen. 2,209-210

Doeltheorieën .... 12-14

Doen plegen .... 179-182

Blz.

Dolense (en culpose)

delicten 88

Dolus zie Opzet. . . 125-140 Dolus indirectus . . 39,126-127 Dood (v. d- verdachte) 276 (v.d. veroordeelde) 276-277 „ (door schuld.) . 126 Doodstraf. .... 39,212-215 Doodvonnissen.... 285 Dronkenschap .... 115

Drukker 200-201

Drukpersmisdrijven „ (Beteekenis v.-). 200 (deelnemen aan-). 200-206 (verjaring bij-). 278,280 Drukwerken (Reglement

op de-) 202-208

Dwaling (rechts ) . . . 136138

„ (in den persoon

en in het object) . . 139 Dwang (lichamelijke). . 117-118

(zedelijke) 118

Dwangarbeid (binnen en

buiten den ketting) . 219 Dwangopvoeding . . . 33,123

E

Eenvoudige delicten . . 89

Eigenrichting .... löln

Elementen v. h. strafbare feit 74

Einde der verbindende kracht eener wetsbepaling 58

Eindvonnis (beteekenis v.-) 62

Error in persona of in objecto 139

Exterritorialiteit. ... 68

Familiediefstal .... 267 Feit („hetzelfde feit",

art. 76) 274-277

Feuerbach (von). . . 12

Fiscaal strafrecht. . . 44

Sluiten