Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

291

Blz.

Fiscale overtredingen

(schuld bij-). . . .77^,106 Formeele delicten 89,90,98,163 Fransche school ... 20

G

Geboren misdadigers 19,20

Geldboete 238-242

„ (vrijwillige betaling v.-) 281-282

Geleiderlage 139

Gemeene delicten... 88

Gemeengevaarlijke misdrijven 82

Gemeentelijke verordeningen 41,47

Geneeskundigen en strafrecht . 158-159

Gequalificeerde misdrijven 89

Germaansch strafrecht. 5

Geschiedenis v. h. strafrecht in Ned.-Indië . 26-35

Geschorste poging. . . 165

Geschreven (en ongeschreven) recht. . . 40,51

Gestichtenreglement . 32,227-229

Gevaar (objectief en subjectief begrip) . . 82n „ (schending of-voor schending v. rechtsgoed) 82

Gevaar (o ogenblikkelijk dreigend) 151-152

Gevangenissen . . . 227n», 228

Gevangenisstelsels. . . 216n

Gevangenisstraf. . . . 218 223

Gevolg (v. d. handeling). 73 74

Gewestelijke verordeningen 41,47

Gewoonte 40,51,59

Gewoontemisdadigers (en gelegenheidsmisdadigers) 21

Blz.

Gewijsde (kracht v.h.-). 271-277

„ (van den Ned.

Ind. en Ned. rechter). 272-273 Gewijsde (kracht v. h.-

v. d. buitenlandschen

rechter) 273

Gezanten 68

Gratie 283-285

H

Hallucinatie 114

Handeling 73-74

„ (en gevolg) . 90-95

Handelingsvergrijp. . 88

Haven (strafbare feiten

gepleegd in een-) . . 65

Hechtenis 223-226

„ (duur der-) ... 225

„ (ingang der-) . . 229

„ (preventieve-) . . 229-230

„ (vervangende-) . . 231-233

Herhaling (v. strafbare feiten) 47,253-257

Herroeping voorwaardelijk invrijheidstelling . 223

Hoofdstraffen .... 211-212

Hulpwetenschappen . . 10

I

Indeterminisme.... 102-103

Inheemsche rechtspraak. 7-9

„ rechters (art. 76). 272n2

„ strafrecht .... 5-9

Ingang der straffen. . 229

Ingebeeld delict ... 78

Ingezetenen 66n*

Insania moralis ... 113

Interpretatie v. wetten. 53-57 Invoeringsverordening

strafwetboek . . . 32,42-47

J

Jaarpassen 65n*

Javasche Courant... 59

Sluiten