Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294

Blz.

Persoonlijke omstandigheden (bij deelneming) 197-200

Pistole 223

Plaats v. h. strafbare

feit 98-100

Plegen (daderschap) . . 178

Poenale sanctie . . . 81n*

Poging 163-174

„ (begrip) 164

„ (vereischten) . . . 166-172 „ (uitvoerings- en voorbereidingshandelingen) 166-168

„ (geschorste en mislukte-) 165

„ (niet-voltooiïng) . . 172 „ (gequalificeerde-) . 172 „ (bij abortus). . . 171 „ (met ondeugdelijk middel of op ondeugdelijk object) . 169-171 Poging (volgens inheemsche begrippen). . 163n „ (tot overtreding) 173 Politie onrecht .... 84 Politie (reglementen v.-). 46 Politiek (crimineele). . 17 Politieke delicten (en

niet-delicten).... 88

Politiemaatregel . . . 2,210 Preventie (speciale en

generale-) 208n

Preventie hechtenis (toerekening v.-).... 229 Provinciale Verordening. 41,46 Provinciaal Blad ... 59 Psychiatrie .... 38,111-112 Psychische dwang . . 118 Putatief delict.... 77

Q

Quételet 18

Quaestie (praejudicieele). 280

Blz.

R

Recht (moraal en godsdienst) 79

Rechter (beoordeelingsvrijheid v. d.-) ... 38

Rechterlijk gewijsde (zie gewijsde) 271-277

Rechtsdwaling .... 136-138

Rechtsgoed 79

Rechtmatige uitoefening der bediening. . . . 134n

Rechtsdelicten (en wetsdelicten) 84-86

Rechtspersoon (strafbaarheid v. d.-). . . . 100-101

Rechtspraak („in naam des Konings") ... 7

Rechtvaardigingsgronden (alg. en bijzondere) . 75

Recidive 253-257

„ (stelsels) .... 254 „ (algemeene) . . . 255-256 „ (bijzondere) . . . 256-257

Reciasseering .... 223,240

Redacteur (drukpersdelict) 206

Reglementen en keuren v. politie 47

Remissie v. straf. . . 283n

Resident (wetgevende bevoegdheid v. den-). 41,47

Revisie 214n

Romeinsch Recht. . . 4,80ns

S

Samengestelde strafbare

feiten 88

Samenloop v. strafbare

feiten 257-264

Samenloop (beteekenis,

definitie en vormen). 257-258 Samenloop (eendaad-

sche-) 258,259

Sluiten