Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

295

Blz.

Samenloop (meerdaad-

sche) 85,260-261

Samenspanning. . . . 167n Schadevergoeding (-en

straf) 2

Schepen 65

Schorsing (der verjaring) 279-280 Schuld (en schuldverband in het algemeen). 101-109 Schuld (culpa). . . 105-106,143 „ (bewuste en onbewuste). . . . 142-143 Schuld (brj overtredingen) 105,106,143

Sociologische strafrechtsschool 16

Souvereinen • (vreemde). 68 Staatsblad v. Ned.-Indië. 58 Staatsrechtelijke uitzonderingen 69

Storing der verstandelijke

vermogens 113

Straf (doelstraf en vergeldingsstraf). ... 15 Straf (doel v. d.-) . . 207 „ (Formeel begrip) ln*, 208-209 „ (disciplinaire -) . 2,209-210 Strafbaar feit (algemeen

begrip) 7378

„ (object, bestanddee-

len) 73

Strafbaar feit (subject.

bestanddeelen) . . 76-77 „ (algemeen karakter). 78-82 Strafbare feiten (verdeeling der-). . . . 82-89 Strafbepaling (norm en-). 48-49 Straffen (bijkomende) 211,242-248 „ (absoluut en relatief

bepaalde-). . . . 248-249 „ (ingang der-) . . 229 Strafrecht (in objectieven zin) .... 1 „ (in subjectieven zin). 2

Blz.

Strafrecht (formeel en

materieel) .... 3 „ (opvattingen omtrent- misdrijf en

straf) 4-7

„ (algemeen en bijzonder-) 41

„ (Geschiedenis v. h.-

in Ned.-Indië) . . 36-35 „ (-en moraal) ... 79 Strafrechtspolitiek. . . 21 Strafrechtstheorieën . . U-17 Strafstelsel (het nieuwe-). 38 Straftoemeting .... 248-251 „ (gronden v. -) . . 250-251 Strafverlichting en strafverzwaring (gronden

tot-) 251

Strafverzwaring (gronden tot-) 251

Strafwaardigheid (vereischten v. -). . . . 74 Stuiting (v. d. verjaring). 279-280 Subject v. h. strafbare

feit 99100

Subsidiaire hechtenis . 231-233

T

Talio 12n

Ter beschikkingstelling

v. d. regeering. . . 123

Termijnen (v.d. verjaring) 278,280

Territoriale zee ... 64

Territoraliteitsbeginsel . 63-65

Toerekenbaarheid der

handeling aan schuld. 104

Toerekenbaarheid (gronden v. uitsluiting der-) 110-120

Toerekening (v. d. verzekerde bewaring) . 229

Toerekeningsvatbaarheid. 111

„ (voorwaarden voor-). 103

„ (verminderde-) . . 115-116

Sluiten