Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

296

Blz.

Toestemming (v. d. getroffene) 161-162

Transactie 282

Transitoir strafrecht. 46,60-63

Tuchtrecht (v. ouders, onderwijzers, opvoeders) 160-161

Tusschenwet 62

Tijd (v. h. begaan v.

een strafbaar feit) . 99

Tijd (v. aanvang v. d.

verjaring) 278-279

Tijdstip (waarop toerekeningsvatbaarheid en schuld moeten beoordeeld worden) . . . 108

U

Uitgever (aansprakelijkheid v. d. -) . . . 201-202 Uitlegging (v. d. strafwet). 53-67

Uitlevering 70-72

Uitleveringsverdragen. . 71

Uitlokking 188-193

„ (middelen). . . . 189-191

„ (aansprakelijkheid). 192-193 Uitoefening (verboden -

v. rechten) .... 244n* Uitsluiting (gronden totder strafbaarheid). . 109-120 Uitvoering (v. wettelijke

voorschriften) . . . 154-156 Uitvoering (v. ambtelijke

bevelen 156-157

Uitvoering (begin v.) . 166-167

Uitvoeringshandeling. . 167

Unificatie 37

Universaliteitsbeginsel . 68

V

Vaartuigen 66

Vaderlijke macht . . . 244

Verandering der strafwet. 60-62

Blz.

Verbeterhuis 121

Verbeurdverklaring . . 245-246 „ (bij overtredingen). 86,245

Vereenigingstheorieën. . 14

Verdragen (uitleverings-). 71

Vergiftiging 170n

Verjaring (v. d. strafvervolging) 277-280

Verjaring (v. d. straf). 280

Vernietiging (v. instru-

menta delicti) . . 210,246n2

Veroorzaking 90-95

Verordeningen (algemeene) 40

„ (locale) 41,46

Verspreidingsdelicten. . 201,206

Verstandelijke vermogens 109-116

Verstandelijke vermogens (gebrekkige ontwikkeling der-). . . 110-113

Verstandelijke vermogens (ziekelijke storing der-) 110-113

Vervangende hechtenis. 231-233

Verwisselingsgevallen. . 139-140

Verzachtende omstandigheden 249-250

Verzekerde bewaring (toerekening op de straf. 229

Vivisectie 159-160

Volkenrecht 68

Voltooid (en onvoltooid) delict 163

Voorbedachte raad . . 140

Voorbereiding (daden v.-). 167

Voorstellingstheorie (opzet) 130

Voortdurende delicten . 89

Voortgezette delicten 89n*, 262-263

Voorwaardelijk opzet . 128

Voorwaardelijke in vrijheidstelling . . 39,219-229 „ veroordeeling . 39,233-242

Sluiten