Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

R. de Stassart, prefect van het Departement der Monden van de Maas, benoemd tot Maire Mr. F. van der Goes, tot adjunct-Maire M. van der Gaag en tot raadsleden G. G. Lans, Rn] Westmaas, Willem van der Valk, J. van der Salm, flrij van Spronsen, Jan de Bruijn, N. Langelaan, J. P. van Dijk, N. Buijs en R. van Veen, die op 5 December, door J. H. Huijgens, afgevaardigd Commissaris, plechtig werden geïnstalleerd, en overeenkomstig het Senatus-consult van 28 Floreal jaar 12, den volgenden eed aflegden: „Ik zweer gehoorzaamheid aan de grondwetten van het Keizerrijk en gehoorzaamheid aan den Keizer".

De Commissaris verklaarde de twee gehuchten Loosduinen en Poeldijk voortaan vereenigd tot ééne gemeente, met een eigen bestuur, wenschte den Maire, den adjunct-Maire en de leden geluk met hunne benoeming, vertrouwende dat ze hunne krachten zouden vereenigen om het geluk en welzijn der nieuwe gemeente te bevorderen.

Rl dadelijk stond het Bestuur voor eene groote moeilijkheid, n.1. het bepalen der juiste grenzen door het Keizerlijk decreet niet aangegeven.

Het zat de gemeente Monster erg dwars dat ze Poeldijk en Kwintsheul had moeten verliezen en ze deed dan ook het uiterste om de grens zoo ver mogelijk terug te dringen. Het ging er heftig toe en overeenstemming scheen niet te bereiken. De Prefect de Stassart hakte den knoop door en stelde bij Besluit van 8 December 1811, na den Maires van 's-Gravenhage, Monster en Loosduinen te hebben gehoord, de grens als volgt vast: van af de zee loopende langs Beeklaan, volgende het Kanaal naar Wateringen, de tegenwoordige vaart langs de la Reykade en Moerweg, tot het grondgebied van Rijswijk en Wateringen, vervolgens langs de Holle Watering, Gantel en Oberlaan naar zee.

Nolens volens, tegen wil en dank, moest Monster met dit besluit vrede nemen; een beroep op den Keizer zou geen uitwerking hebben; Napoleon was niet de man om op een eenmaal genomen besluit terug te komen. Toch bleef Monster niet werkeloos, hield de zaak warm en liet geen gele-

Sluiten