Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

genheid voorbijgaan om een protest te laten hooren.

Toen in 1813 het Huis van Oranje in zijne rechten was hersteld, scheen ook voor Monster de tijd aangebroken om opnieuw den strijd aan te binden en ditmaal met beter succes, want in 1816 werden Poeldijk en Kwintsheul weer van Loosduinen afgescheiden.

Loosduinen werd door dit besluit een belangrijk stuk achteruitgezet; de bevolking daalde van 2290 tot 1451, wat eene vermindering gaf van 839 zielen. En wat er van de plaats overbleef vormde eene echt landelijke gemeente, zonder leven of bedrijvigheid.

En dat moet hier vroeger toch wel geweest zijn, toen tal van aanzienlijke geslachten in deze streek hunne buitenverblijven hadden en des zomers bezoek ontvingen van familie, vrienden, bekenden.

Niets bleef er over van het dicht bij Den Haag gelegen „Rustenburg", eene geliefkoosde bezitting van Koning Willem II, waarvan men in 1924 nog het antieke bruggetje met oude burchtpoort en breed aangelegde inrijlaan, een echt schilderachtig Hollandsch tafereeltje, dat menig kunstenaar bekoorde, kon bewonderen.

Een andere prachtige buitenplaats werd in 1872 aangekocht door Mr. C. van der Qoes en is geworden de begraafplaats Nieuw Eikenduinen.

Bij den Leijweg verhief zich de niet groote maar fraaie buitenplaats „Leyenburg", die hare oude bestemming heeft behouden en thans eigendom is van de gemeente 's-Gravenhage.

Verdwenen is weer de iets verder gelegen oude heerlijkheid „Oud-Rozenburg", in 1788 de buitenplaats van Schepen Biemont, een zeer aanzienlijk verblijf met groote heerenwoning, vijver, reuzen beuken en eiken. In 1892 is alhier korten tijd gevestigd geweest eene Kostschool en thans is dit oude heerenhuis, natuurlijk merkelijk uitgebreid, met verschillende paviljoenen en fraaie villa's voor geneesheeren, een herstellingsoord voor zenuwlijders en zwakzinnigen.

Sluiten