Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

De Rederijkerskamer: de Orangiespruit, onder zinspreuk: Door duyn bevrijd.

Ook te Loosduinen bestond er vroeger eene Rederijkerskamer, genaamd: de Orangiespruit, onder zinspreuk: Door duyn bevrijd.

Het jaar van oprichting ligt in het duister, maar moet zeer waarschijnlijk worden gezocht in de XVIe eeuw, toen in de meeste steden en dorpen van Holland en Zeeland dergelijke Kamers werden opgericht.

Deze inrichtingen, die een ware zegen hadden kunnen zijn ter bevordering der algemeene ontwikkeling, hebben, vooral op het platteland, weinig goede vruchten gedragen en zijn ten slotte ontaard in vroolijke drinkgelagen met al de gevolgen van dien.

In den aanvang werden de vooretellingen gegeven op eene openbare plaats, op eene met wat schragen en planken in elkaar getimmerde stellage, versierd met vlaggen en blazoenen, met een opschrift in dezen geest: Men weygert hier nyemant ingangh, soo wel mach blycken, Oock dwinght men hier nyemant te comen staen of kycken.

Wat de dorpskamers ten beste gaven was, bij gebrek aan leiding en voorlichting, van luttele beteekenis. De dichter Lucas Rotgans heeft daar een omstandig verslag van geleverd, dat werkelijk aan het ongeloofelijke grenst. Kregen de toehoorders in eene opgeschroefde taal, onduidelijke en onmogelijke onderwerpen te slikken, vaak werden ook platte zedelooze kluchten opgevoerd, zoo realistisch mogelijk uitgebeeld, die een verderfelijken invloed uitoefenden. Daarbij hadden de vooretellingen bij voorkeur op

Sluiten