Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

01

de onze zoowel stroom als water en dat ging in goede harmonie.

Ook op ander gebied zou ik gaarne federatieve samenwerking met de genabuurde, ons thans minzaam omarmende, gemeente hebben gezien, meer in het bijzonder op dat der rioleering. Maar waar een dezerzijdsch schrijven van 1913 wel 5 jaar behoefde, voor en aleer het door 's-Gravenhage beantwoord werd, behoef ik geen woord hieraan toe te voegen om de vraag te beantwoorden, aan. wien ten dezen het niet-federatief medewerken lag.

Het veelzins fraaie en practische Raadhuis hebben wij in 1916 betrokken.

Van gewichtige besluiten moge ik er nog enkele in vogelvlucht vermelden.

De demping der sloot der Emmastraat en de overname van den Stationsweg was een kloeke daad, welke evenwel de gemeente veel geld kostte. Te zijner tijd zal ook het dusgenaamde Oude Vaartje, thans nog broedplaats van malaria-verwekkers en -verweksters, eraan moeten gelooven. Dit is nog een wensch voor het nageslacht.

De aankoop van 16 H.A. van Ockenburgh blijkt hoe langer hoe meer te zijn èn nuttig èn economisch. Men zie maar eens naar den zooveel verbeterden Strandweg, die zonder dien koop nog even gebrekkig en voor het huidig verkeer onvoldoende zou zijn gebleven. Dat Ockenburgh zelf niet gekocht is, valt te begrijpen, maar toch te betreuren. Dit berouw komt evenwel te laat. De koop der 16 H.A. is vooral een koopje, omdat wij, aflossing inbegrepen, 5.132 % 's jaars betalen.

Natuurlijk zijn er op den nog in wording zijnden Strandweg nog verbeteringen aan te brengen. Ik noem maar een rijwielpad, boomen, een tweelings-verkeersweg met trottoir, terwijl ook de Prins Hendrikstraat van boomen zal zijn te voorzien om de flinke breedte voor het oog te breken.

Op financieel gebied zijn wij over het geheel fortuinlijk geweest. De eerste leening voor het electrisch bedrijf vooral was eene geslaagde: tegen 372 % met gering disa agio.

Sluiten