Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

02

Eens hebben wij moeten leenen voor 7 % en wel ƒ 100.000, eens voor 674 % (ƒ 130.000.—). Het door onzen Secretaris uitgevonden leeningboek geeft een practisch overzicht en wordt ook elders nagevolgd.

Dat onze uitgaven zijn gestegen, het spreekt vanzelf. Vooral sinds den oorlog rekent men met gansch andere bedragen dan tevoren. Enkel de kosten voor behoeftige krankzinnigen stegen van ƒ 1170.— tot ƒ 5859.— in 1920. De kosten van Armenzorg van ƒ 549.— tot ƒ 6436.—.

De Inkomstenbelasting, welke in 1902 ƒ 5500.— aanbracht, steeg na oorlogstijd tot ƒ 192.500.— om daarna te dalen tot ƒ 143.300.—. Hooger factor dan 3 hebben wij niet gehad. Deze is er één jaar geweest, waarna tot 274 en zelfs 274 kon worden teruggegaan.

Na vervolgens dank te hebben gebracht aan allen die hem steeds steunden in de vervuling zijner taak en medewerkten om den bloei en de welvaart der gemeente te bevorderen, eindigde de burgemeester met den wensch: Moge God Almachtig U allen in het oude Loosduinen zegenen en onder het nieuwe beheer eigen karakter doen behouden en zich ontwikkelen.

Sluiten