Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK t Oude regeeringstoestanden te Loosduinen en Eikenduinen.

— Zelfstandige gemeente in 1811. — Vaststelling grens. — Nieuwe grensregeling in 1816. — Eerste begrooting. — Toestand der Gemeente. — Land- en Tuinbouwbedrijf in vroegere eeuwen. blz. 7.

HOOFDSTUK II.

Naamsoorsprong Eikenduinen. — Bijzonderheden over den toestand der plaats. — Oude Kapel. — Tot Parochiekerk verheven. — Bedevaartplaats. — Kapel weer hulpkerk.

blz. 15.

HOOFDSTUK III. Naamsoorsprong Loosduinen. — Oude Grafelijke Hofstede.

— Kapel en Klooster, later flbdij. — Bloeitijd. — Geruchten van zedelijk verval. — Aanvallen en verwoestingen. — Vlucht der Zusters. — Bewaking der kust. — Opvordering hulp te verleenen aan den Haag. blz. 24.

HOOFDSTUK IV.

Eerste optreden der Hervorming te Loosduinen en Eikenduinen. — Beslag op Kerk en bezittingen te Eikenduinen.

— Vestiging Hervormde Gemeente. — Strijd tusschen Staten en bevolking te Eikenduinen over het Kerkgebouw.

— Kerk te Loosduinen aan Hervormden toegestaan. — Verschillende voorrechten. — Nieuwen strijd tusschen Staten en bevolking te Eikenduinen over de bezittingen der Kerk. — Molen Prins Maurits. — Verbouwing der Kerk.

— De Doleantie. blz. 39.

Sluiten