Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

111

HOOFDSTUK V. Dc legende der 365 kinderen. — Vereering der bekken. — Veronderstelde wonderdadige kracht. — Verklaring, blz. 54.

HOOFDSTUK VI. De Katholieken in de verdrukking. — Moeilijke dagen. — In 1674 komt licht — Geheime Gemeente te Eikenduinen. — Oprichting nieuwe Parochie. — Snelle uitbreiding. — Bloeiende toestand. blz. 59.

HOOFDSTUK VII. Tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. — De Patriottentijd. — Onder Fransen bewind. — Oranje boven.

blz. 64.

HOOFDSTUK VIII. De Rederijkerskamer: de Orangiespruit, onder zinspreuk: Door duyn bevrijd. blz. 74.

HOOFDSTUK IX. Langzame vooruitgang. — Oprichting Groentenveiling. — Tijdperk van welvaart en bloei. — Samensmelting met 's-Gravenhage. blz. 79.

HOOFDSTUK X. Johannes van Meurs. — Jacobus Westerbaen. — Jan van Eyk. — Wilhelmus Imme. blz. 93.

BIJLAGEN.

I. Bevolking van 1812 tot 1923 blz. 99

II. Staat vermeldende de Burgemeesters, Wethouders, Secretarissen en Ontvangers van 1812 tot 1923.

blz. 101.

III. Naamlijst der leden van den Raad van 1851 tot 1923.

blz. 103.

IV. Predikanten der Hervormde en Gereformeerde Gemeenten, blz. 105.

V. Pastoors der Roomsch Katholieke Gemeente blz. 106. Naamlijst der Inteekenaren blz. 107. Inhoud blz. 110.

Sluiten