Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN

II

schilder, architect, ingenieur en dichter; de veelzijdigheid van Leonardo da Vinei is bijna ongeloofelijk. Deze waren typische, maar toch zeldzame, voorbeelden, dit is waar.

De veelvuldige belangstelling echter en bekwaamheid, welke men bij verscheidene minder, bekende tijdgenooten van deze kan opmerken, is, al is het dan ook in minderen graad, verbazingwekkend. Een vurig verlangen alle grenzen te buiten te gaan en het leven in alle opzichten te verstaan was een karakteristieke trek van deze periode van bevrijding.

Wij kunnen dus de juiste bedoeling van de dikwijls geciteerde beschrijving, door Michelet van de Renaissance gegeven, als hij spreekt over de ontdekking van de wereld en den mensch, terdege begrijpen. Wanneer wij dit citaat gebruiken, bedoelen wij, dat de Renaissance een terugkeer was tot de natuur en de menschelijkheid, het herstel van het verband tusschen deze, aan den eenen kant een reusachtige groei in de kennis van het heelal, aan den anderen kant het weer ontwaken van verlangens en emoties, die langen tijd gesluimerd hadden. Wij bedoelen verder, dat als gedeeltelijke oorzaak en gedeeltelijk gevolg van al deze veranderingen, op geestelijk en moreel gebied, er een groote opleving plaats vond van den geest van zelfrespect, onderzoek, critiek en gezond verstand. Zooals Luther schreef : „De dageraad van een nieuwe wereld brak aan en hierin zullen de dingen geheel anders gaan."

Sluiten