Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN Te

en Christendom, is een in het oog vallende illustratie van den geest van verdraagzaamheid, die een onderneming, door onverdraagzaamheid ingegeven, mede had weten te vormen. *)

De Kruisvaarders bevorderden verder, dat het Oosten voor den handel van het Westen werd opengesteld zij moedigden de scheepvaart aan, zij breidden de vreedzame banden met vreemde volken uit, schiepen nieuwe behoeften en voerden nieuwe koopwaren in. Op deze wijze gaven zij een buitengewonen stoot aan den handel en den handelsgeest. Maar dit was nog niet alles.

Terwijl zij aldus den handelsgeest hielpen verbreiden, oefenden zij indirect mede invloed uit, het leenstelsel te ondermijnen, en droegen zij, door de macht van den ouden adel, die in grooten getale in deze oorlogen omkwam, af te breken, tevens direct bij tot het bereiken van hetzelfde resultaat.

Vanaf de ne eeuw dus is de historicus in staat de zwakke werking van de krachten, die in hevigen tegenstrijd waren met alles, wat wij onder den naam Renaissance samenvatten, na te gaan. Met het aanbreken der 13e eeuw bereiken wij dat tijdstip, dat zeer terecht de lentetijd van de Renaissance genoemd zou kunnen worden. Dit was een tijdvak van groote geestelijke bedrijvigheid en opleving, het was de tijd van een Bacon, een Albertus Magnus, een Thomas

!) In de „Decamerone", 1. 3. Lessing maakt in Nathan der Weise van deze geschiedenis voor zijn eigen doeleinden gebruik; hier is de schildering van den trotschen geest van den Tempelier, die verdwiint door het in aanraking komen met Jood en Saraceen, historisch juist

Sluiten