Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN UITVINDINGEN

23

handelsexploitatie van Azie, door dit in het gebied van de werkzaamheden in het Westen te brengen.

In dezen tijd was de dwaling, waarin Columbus verkeerd had, geheel verworpen en het was duidelijk geworden, dat, wat hij voor de kust van Indië gehouden had, in werkelijkheid de kust van een groot vasteland was, Amerika, zooals het reeds genoemd werd, tusschen Europa en Azië gelegen.

Ferdinand Magellaan geloofde, dat men een doortocht kon vinden door, of om, dit vasteland, en dat deze langs een route Westwaarts naar de Molukken zou leiden. Hoewel hij Portugees van geboorte was, koesterde hij een wrok over de slechte behandeling' die hij van zijn koning ondervonden had, en legde' daarom zijn plannen aan Karei V van Spanje voor; deze begunstigde ze in buitengewone mate.

Magellaan's expeditie, uit vijf schepen bestaande, verliet in Augustus 1519 Sevüla en zette terstond koers naar Patagonië; hij voer door de straat, die nog zijn naam draagt, en bereikte zoo een uitgestrekten Oceaan, die vanwege het kalme water, waarvan hij al zeilende genoot, de Stille Zuidzee genoemd werd. In April 1521 bereikte hij de PMlippijnen en werd daar vermoord, hetzij door wilden, hetzij, en dit is waarschijnlijker, door muiters uit zijn eigen manschappen.

Het werk van zijn expeditie werd echter door zijn wakkeren luitenant, Sebastian del Cano, voortgezet; deze stak den Indischen Oceaan over, zeilde de Kaap de Goede Hoop om, bereikte in September 1522 Spanje en heeft op deze wijze een van de grootste

Sluiten