Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2g DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

beneden hun schouders groeiden. Een groot gedeelte van de wereld was nog niet onderzocht, wat zou men nog kunnen ontdekken? De bron van de eeuwige jeugd, misschien El Dorado? Prospero s eiland? Het verloren gegane Atlantis? .

In zulk een tijd van een wijderen horizon is net niet te verwonderen, dat de gedachten van dezen en genen profetisch werden en dat vreemde feiten zelfs nog vreemder fantasieën voortbrachten.

Een werk, waarvan de buitengewone belangrijkheid door den titel alleen al wordt aangegeven, Thomas More's „Utopia", is klaarbHjkehjk geïnspireerd door de ontdekkingen van de nieuwe wereld m het Westen

w.t iiit«mesount van dit boek is het verhaal van

Amerigo Vespucci's Latijnsch verhaal over zijn vier reizen: een boek, dat, volgens More, zich in ieders hand bevond. De held van More's roman, Raphael Hythlodaye, had zich, zooals wij hooren, met Amerigo , vereenigd, aangedreven door het verlangen, dat hij koesterde de verre landen van de wereld te zien en te leeren kennen; hij was een van de twintig mannen geweest die den onderzoeker, volgens zijn eigen mededeeling, op zijn verdere reis meit wapenenl en voorraad voor zes maanden m een fort op de kust van Brazilië had achtergelaten.

Het verhaal gaat dan verder, dat Raphael en verscheidene andere metgezellen, na het vertrek van hun aanvoerder, op verdere avonturen uittrokken en dat zij tenslotte het land Utopia, tot hiertoe onbekend, bereikten.

Sluiten