Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

werd door vele dingen veroorzaakt. Wij hebben echter deze alleen in verband te brengen met het binnen(Iringen van nieuwe denkbeelden, het enthousiasme, en het vurig verlangen naar onvervulbare idealen; al deze dingen waren karakteristieke kenmerken van het groote tijdvak van geographische ontdekkingen.

II. De invloed van de nieuwe Sterrenkunde

De tochten ter zee legden een nieuwe aarde bloot. De sterrenkundigen volgden hierop met een reconstructie van het heelal.

De geschiedenis van de achtereenvolgende ontdekkingen, waardoor de oude astronomische stelsels uiteen waren gevallen, en de vaststelling van een nieuw systeem zou ons buiten de grenzen van het door ons vastgestelde onderzoek leiden. Het begin der groote verandering valt echter binnen onzen tijd en zij is voor ons van belang, omdat zij in verband staat met de algemeene veranderde gedachten. ,

De oude sterrenkunde, hoewel in het algemeen de Ptolemaeïsche genoemd, naar den Alexandrijnschen geleerde Claudius Ptolemaeus, uit de 2e eeuw, die haar in bijzonderheden had verklaard, was in werkelijkheid door de meeste uitnemende natuurkundigen; der oude tijden aanvaard.

Dit was inderdaad weinig meer dan een poging, en alles wel beschouwd, een buitengewoon gelukkig ge-; slaagde poging, om algemeen overgenomen waar-!

Sluiten