Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

bij zijn leven had aangedaan, verbood, zijn lijk in gewijde aarde te begraven.

Het is gemakkelijk te begrijpen, hoe het kwam, dat de nieuwe sterrenkundigen de verandering van den geest, die de geographische ontdekkingen reeds veroorzaakt hadden, nog in hooge mate vermeerderden. De mensch was verrast door de onthulling van zijn onwetendheid aangaande de wereld, waarin hij leefde. De geheele vernietiging van zijn overgeërfde kennis in zake het centrale gewicht van de wereld in het algemeene schema der dingen werd nog door een heviger intellectueelen schok gevolgd.

De mensch bemerkte, dat hij plotseling van zijn voetstuk was gestooten j zijn aloude verwantschap met het licht was verbroken, en het gevoel van nietswaardigheid, dat zich thans van hem meester maakte, deed eigenaardige vragen over zijn dood en lot bij hem oprijzen. De voortdurende vooruitgang van de wetenschap op dit en ander gebied werkte er onvermijdelijk toe mede, de Kerk in discrediet te brengen, en bevorderde de bevrijding van het verstand uit de boeien van het Kerkelijk gezag.

Terwijl de officieele aanhangers van de orthodoxie zich hardnekkig vastklampten aan de ingeroeste dwalingen van gisteren, in het gezicht van de steeds aangroeiende wetenschap van lieden, begingen zij de fatale fout, hun geloofsbelijdenis met de theorie van het heelal te identificeeren, terwijl de wetenschap thans bewezen had, dat zij beslist onhoudbaar was. De theorieën vielen uiteen en met haar het geloof in de onfeilbaarheid van hen, die haar verdedigd hadden,

Sluiten