Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

dateeren, de beroemde reizen der groote zeevaarders mogelijk, terwijl de waarnemingen moeilijk zonder hulp van den sterrenkijker, die eigenlijk niet voor de eerste jaren van de 17e eeuw op vermeldingswaardige wijze vervaardigd werd, haar gebrekkigheid te boven konden komen.

Indien wij dus de gevolgen van de avonturen ter zee en de waarneming der sterren beschouwen, moeten wij ons den innigen samenhang van deze met de genoemde werktuigen herinneren.

Een andere daadwerkelijke macht van buitengewoon gewicht was de uitvinding van het buskruit; dit is, hoewel zijn werking reeds lang te voren bekend was, naar men aanneemt voor het eerst in een Europeeschen oorlog gebruikt door Eduard III, n.1. in den Schotschen oorlog, in 1327 en op het slagveld van Crécy, in het jaar 1346.

Doordat het buskruit een totale verandering in de geheele oorlogstactiek teweegbracht, leidde het tot zoo verschillende gevolgen, dat zelfs het nauwkeurigste onderzoek niet alles volledig zou kunnen behandelen.

Wij kunnen hierbij al terstond de aandacht vestigen op iets, dat het meest in het oog valt. Het buskruit ondermijnde de macht van den adel, omdat het thans de sterkste vesting onveilig maakte, terwijl hij zich in zijn vestingen tegen de sterksten had weten staande te houden. Tevens maakte het, door de gewijzigde gevechtsmethode en omdat het den moed van den ridder buiten rekening liet, tevens aan de gewoonten en idealen van den ridderstand spoedig een einde.

Sluiten