Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

49

Eveneens waren de gedachten der klassieke Oud■ heid naar die der Middeleeuwen vervormd los van alle historische werkelijkheid. De klassieke literatuur was, als ieder ander onderwerp van studie tot slaaf der theologie gemaakt, evenals haar dienares de scholastiek, en, als een noodzakelijk gevolg, van al haar waarde beroofd. Aristoteles was onder zoo een massa commentaren begraven, dat ten slotte de verfraaiing den tekst verduisterde. De manie voor symbolisme zette slimme geesten tot de taak aan die m overeenstemming met hun vernuft was om naar verborgen bedoelingen achter de eenvoudigste beweringen te zoeken. Mythologie werd een stelsel zinnebeeldige voorstellingen. Vergilius werd in een [profeet van Christus, naar de heidenen gezonden veranderd; uit zijn geschriften werden Christelijke' ^mpilaües gemaakt, de 4e ecloga werd uitgelegd als die van een Messias. De Aeneis werd veelvuldig als een uitgewerkte gelijkenis van het menschelijk lieven uitgelegd, een soort van pelgrimstocht, met het oog op volmaking ondernomen.

Een slagboom van onwetendheid en misverstand was dus door de theologie tusschen den geest fran den mensch uit de Middeleeuwen en dien van Iden klassieken tijd opgericht. Het verwijderen van Bezen slagboom hield zoowel de opheldering van dit Imsverstand, als het opheffen van deze onwetendheid in zich. De herleving van de wetenschap moet men Herhalve een dubbele beteekenis toekennen. De beItudeenng van de klassieke literatuur begon in ernst het Gneksch werd weer ontdekt, enthousiaste leer-

De Renaissance

4

Sluiten