Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

87

wezen zijn, zoo mogelijk ook in het Grieksch. Het is opmerkelijk, dat Colet, toen hij in 1518 zijn einde voelde naderen en de toekomst van zijn stichting wilde regelen, de Mercer's Company met het beheer hiervan wilde belasten; dit toch is het eerste voorbeeld van het wereldlijk bestuur van eenig opvoedingsinstituut in Engeland en een aanwijzing van het binnendringen van leeken in de opvoeding. Het eerste hoofd, William Lily, de grammaticus, is eveneens een figuur, die eenige belangstelling verdient. De Latijnsche grammatica, door hem, met behulp van Colet en Erasmus, vervaardigd, werd in 1518 uitgegeven en was langen tijd in vele Engelsche scholen een standaardwerk. Uit haar leerde de jonge

iWüliam Shakespeare de Latijnsche buigingsleer, en de welbekende scène van ondervragen in de „Vroo-

l lijke vrouwtjes van Windsor" (IV, 1) is hierop ge-

f.baseerd.

De tijd was thans rijp voor de nieuwe opvoeding, Iwaarmede Colet begonnen was. Spoedig volgden andere scholen met een humanistisch karakter, zooals Christ's Hospital, de Merchant Taylors' School en KJharterhouse. Buiten Londen heerschte een gelijke bedrijvigheid.

In het geheel werden er onder de regeering van Hendrik VIII drie en zestig opgericht, vijftig onder Eduard VI, negentien onder Mary, honderd acht en dertig onder Elizabeth, terwijl oudere scholen overal in den nieuwen trant hervormd werden. De instellingen verzekerden voor de komende generaties den groei van het klassieke onderwijs en werkten er toe

Sluiten