Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go

DE HERLEVING

De invloed van John Fisher (1469—1535), bisschop van Rochester, was een voorname factor voor de vestiging van het Grieksch te Cambridge. Fisher hoorde eigenlijk meer tot de ouderen en was over het algemeen tegen dezen geest van verandering ; toch was hij een vurig advocaat voor het Grieksch als onderdeel van het leerplan. Toen hij op 46-jarigen leeftijd met het leeren van deze taal begonnen was, vertelde Latimer hem, dat hij niet veel vorderingen hierin zou maken, als hij geen leermeester uit Italië zou kunnen krijgen.

Het verwijt, dat hierin opgesloten lag, heeft hij met zóóveel succes trachten te weerleggen, dat Erasmus vol vuur schreef over de wijze, waarop de nieuwe wetenschap de studiën der scholastiek op de vlucht gejaagd had, die tot voor kort zich in de collegezalen van Cambridge verschanst had. Een leerstoel in het Grieksch werd echter niet vóór 1540 te Cambridge opgericht, en John Cheke bezette deze voor het eerst. Hierna was de groei zóó snel, dat Cambridge het tegen Oxford kon opnemen. Onder de meest bekende leermeesters in de klassieken was een man, wiens naam wij nog meer dan eens zuilen te noemen hebben, die van Roger Ascham, die vroeger aan St. John's lector was.

De geestdrift voor de nieuwe wetenschap, die aan de Universiteiten en de andere scholen steeds in kracht toenam, begon ten slotte ook tot het hof en den adel door te dringen. Spoedig volgde een soort pelgrims van geheel anderen aard de voetstappen van hen, die naar Italië, als de voornaamste bron

Sluiten