Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

101

en moreele herleving met zich. De krachtige protesten der Calvinisten en Puriteinen teeren de heer-

schende losbandigheid kunnen in het bijzonder als illustreerend voorbeeld aangehaald worden. De bijzondere situatie van Engeland is vooral in dit verband te vermelden.

In Duitschland en Nederland werd het humanisme door de Hervorming opgeslorpt. In Frankrijk werd aan de Reformatie spoedig een einde gemaakt. In Engeland werd de Reformatie juist voltooid, toen het humanisme de maatschappij begon binnen te dringen, en daarna gingen de twee bewegingen, hoewel met eenige onderbreking en geen kleine wrijving, zij aan zij. Daarom bestond in Engeland tusschen de twee groote machten van de Renaissance — de intellectueele en de geestelijke — een veel nauwer

verband dan ereens elders

Sluiten