Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

133

in handen te hebben, ten slotte op Luther en niet op Erasmus gerust heeft.

Wij kunnen, wel of niet, geneigd zijn in die spijt te deelen; in zulke critieke tijden zal de leiding onvermijdehjk in handen van een krachtig en vastbesloten man komen.

Het begin van Luther's beweging geeft een treffend bewijs voor de uitspraak van Aristoteles, dat een revolutie ontstaat ten gevolge van groote oorzaken, maar gewoonlijk uit een nietig begin. De buskruitmijn was al lang gelegd, maar toen de Augustijner monnik de lont er bij hield, had hij in de verste verte geen voorgevoel van de ontzettende ontploffing, die hierop zou volgen.

Maarten Luther stamde uit een wakkere boerenfamilie. Zijn vader Johann, een ruw, rechtschapen, impulsief man, verhuisde van zijn familiebezit in Thüringen, en vestigde zich als mijnwerker te Eisleben, in Saksen. Daar werd de latere hervormer op St. Maartensavond (10 Nov.) in 1483 geboren.

Zijn ouders waren zeer arm, maar zij besloten toch, dat hun jongen een flinke opvoeding zou ontvangen en later in de rechten zou studeeren. Hij werd naar de universiteit te Erfurt gezonden, om zijn studies te voltooien. Hier behaalde hij in 1505 zijn meestertitel.

Te voren had echter een geheele verandering in hem plaats gegrepen. Men heeft de reden van die verandering in verschillende oorzaken willen zoeken; in den dood van een zijner vrienden, in een groot gevaar, dat hij zelf gedurende een onweer had

Sluiten