Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP EN FILOSOFIE

I65

gevonden, dat wetenschappelijke kennis gevaarlijk ; was en dat het zich daarmee ophouden gevaren voor ; de ziel met zich meebracht. Zoo kregen zij, die zich aan de wetenschap wijdden en daarin op successen | konden bogen, zooals Geber, Sylvester II, Grostête, Albertus Magnus en Raymond Lully, spoedig een ongunstige reputatie als toovenaars, of ingewijden in de zwarte kunst.

Wij moeten in het bijzonder de aandacht vestigen op de „beknopte legenden", waarin de vooroordeelen der theologen van dien tijd in een schilderachtigen vorm uitgedrukt waren. Wetenschappelijke kennis was duivelsch en het verlangen, verder in de geheimen, die God voor de oogen van den mensch verborgen had gehouden, door te dringen, kon alleen in den geest van een opstandige opkomen. Hoe kon men de kennis verkrijgen en zijn wensch vervullen ? Door de hulp van den booze. De opstandige verkocht zichzelf aan Satan en voldeed aan zijn goddelooze eerzucht voor den prijs van zijn onsterfelijke ziel.

Uit deze idee ontstonden de legenden-cych, die zich om de namen van Faust en Roger Bacon vormden. Zulke vreemde denkbeelden over den invloed en de kracht van Satan hielden hardnekkig, trots de steeds toenemende verlichting, stand. Zelfs nog in de 14e en 15e eeuw werden pauselijke bullen tegen [alchemisten, die in verboden dingen liefhebberden, en toovenaars, die slecht weer konden maken, uitvaardigd. Lang na de herleving der wetenschap en de Hervorming wedijverden Kathoheken en Protestanten met elkaar in de vervolging van toovenaars en

Sluiten