Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP EN FILOSOFIE

167

tot bestrijding gegeven. Daarop kwam de tegenwerking der theologie.

Hoewel hij zelf streng orthodox was en men niets tegen zijn vroomheid in kon brengen, waren er, om de woorden van zijn tegenstanders te gebruiken, „bepaalde verdachte nieuwigheden" in zijn leerstellingen, die den haat van de verdedigers van het geloof opwekten, en onder hen moeten wij in de eerste plaats den „verheven doctor" Bonaventura noemen, wien Dante een vooraanstaande plaats in den Zonnehemel aanwees onder de groote leermeesters der Kerk.

Een van de voornaamste beschuldigingen tegen hem was, dat hij een natuurlijken uitleg aan natuurverschijnselen trachtte te geven, zooals van den regenboog, en de werking van Satan bij stormen en aardbevingen betwistte. Men zette krachtige pogingen in het werk hem het zwijgen op te leggen. Ongeveer 1257 werd hij te Parijs gevangengezet en niet alleen werd hem de omgang met menschen ontzegd, maar zelfs werden hem schrijven en studie verboden. In 1267 ontslagen, stuitte hij later op den tegenstand der Franciscanen; door hun tegenwerking werd het lezen van zijn boeken verboden en hij zelf Werd wederom gevangengezet. Deze tweede opsluiting duurde ongeveer tien jaren ; hierna trok hij zich naar Oxford terug en stierf daar twee jaren later, in 1294.

Roger Bacon was een van de grootste pioniers der moderne wetenschap en een van de edelsten van het leger der martelaren. Zijn belooning gedurende zijn leven was een hardnekkige vervolging en een

Sluiten