Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEDERGEBOORTE IN

178

hun gedachten in de diepte van hun eigen binnenste in plaats van in de wereld der uiterlijke werkelijkheid zochten, of, zooals hij het uitdrukt, „omdat zij bij het onderzoek der natuur, altijd het orakel van Gods werken verheten en zij de misleidende en vervormde beelden aanbaden, die de partijdige spiegel van hun eigen geest, of eenige algemeene erkende schrijvers, of principes hun voorhielden".

Het gevolg was de vorming van een reusachtig systeem van bombast, en dat bleef, al gaf het dan ook verbazingwekkende staaltjes van intehectueele vindingrijkheid, niets anders dan bombast. „Dit soort van gedegenereerde wetenschap", verklaart hij, heerschte voornamelijk onder de mannen van het ónderwijs. Deze hadden een scherp en goed verstand, overvloed van vrijen tijd en een geringe afwisseling in lectuur. Hun wetenschap was opgesloten m de cellen van slechts enkele schrijvers, voornamehjk Aristoteles, hun dictator, zooals zij zelf in de cellen ; van kloosters en universiteit opgesloten waren. Terwijl zij nóch van de natuur, nóch van den tijd veel wisten, weefden zij, uit een kleine hoeveelheid ma-i teriaal en onbegrensde geestesberoering die kundige wetten, die in hun boeken te vinden zijn .

De eerbied voor het gezag en de trage amankehjk-> heid van het verleden, die in het oog springende, karakteristieke trekken van den geestestoestand der Middeleeuwen waren, is een ander punt, waarbij Bacon stilstaat, als de voornaamste reden van het! niet vooruitkomen van de bespiegelingen der bcholastiek Hij beweert terecht, dat, als deze toegelaten

Sluiten