Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE OPVOEDING

205

schrijvers'', decreteerde hij, „moesten van de scholen gebannen worden, behalve die, welke nuttige dingen leeren".

Deze verklaring is van belang, omdat zij, in vereeniging met zijn andere theorieën, een bewijs is van Comenius' oppositie tegen het overheerschend humanistische ideaal in de opvoeding.

IV. De paedagogische theorieën van Rabelais en Montaigne

Ik heb de paedagogische ideeën van twee groote Fransche denkers, Rabelais en Montaigne, wier inzichten zoo op zich zelf staan, dat zij moeilijk te classificeeren zijn, voor een afzonderlijke behandeling bewaard. Deze beide mannen schreven als ondeskundigen en als gevolg hiervan konden zij dikwijls de dingen niet van uit het gezichtspunt van een leeraar zien.

Door hun oorspronkelijkheid, hun scherpzinnigheid en hun ruimen blik hebben zij er echter aanspraak op, onder de gewichtigste hervormers op het gebied der opvoedkunde in de 16e eeuw te worden gerangschikt.

Rabelais' ideeën over opvoeding zijn openbaar gemaakt in dat verbazingwekkend mengelmoes van grappen en diepgaande wijsbegeerte, dat de geschiedenis van Gargantua en Pantagruel vormt. De grondtoon — en deze is die van alle gedachten van Rabelais — is het verzet tegen alles, wat tot het klooster behoort en wat het klooster heeft voorgestaan en

Sluiten