Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE OPVOEDING

207

alles anders. Het programma, thans gevolgd, wordt ons in details gegeven en hieruit leeren wij de princi1 pes, die Rabelais zoo vurig wenscht eerbiedigd te zien. | Vanaf vier uur, den tijd, waarop men opstaat, tot [ het uur van rust, wordt geen enkel deel van den dag verwaarloosd, terwijl de gewone levensondervindinjgen en zelfs ontspanning tot opvoedkundige doel| einden gebruikt worden. Onderricht door boeken, j waarvoor ongeveer zes uren per dag bestemd zijn^ nemen natuurlijk de voornaamste plaats in het sche[ ma van Rabelais in. De nadruk wordt nu meer gelegd op de stof dan op den vorm; hoewel Gargantua zeer veel uit het hoofd leert, is het niet de bedoeling, dat zijn lessen sleur worden, maar zij worden praktisch toegepast en teruggebracht tot het onderzoek van algemeene feiten.

; Als bijvoorbeeld de knaap en zijn leermeester aan den maaltijd gezeten zijn, spreken zij dikwijls over „de deugdehjkheid, de hoedanigheden, de kracht en de natuur van alles, wat op tafel opgediend wordt", terwijl zij nagaan, wat ooit over deze onderwerpen door wijze mannen der oudheid geschreven is. Conversatie, waarbij de student aan het praten wordt gebracht en geoefend wordt en hij op de dingen rondom hem opmerkzaam gemaakt wordt, is dus een aanvullend leer- en repetitieboek.

Natuurverschijnselen worden op dezelfde wijze besproken, telkens als de gelegenheid zich hiervoor aanbiedt ; bij iedere wandeling naar buiten wordt Garfeantua aangemoedigd, boomen en planten te onderhoeken, zijn eigen onderzoek met de dingen, die in

Sluiten