Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

210

DE RENAISSANCE

tournooivelden en tennisvelden, tuinen en schouwburgen, en wandelplaatsen langs de vijvers voor oefeningen en ontspanning. Voor de studie had men een bibliotheek, van alle schatten der wetenschap voorzien en musea, vol van den buit uit de geheele wereld.

De monniken en nonnen der andere godsdienstige orden hadden halsstarrig persoonlijke reinheid en bevalligheid verwaarloosd.

Onder de Thélémiten daarentegen werd groote nadruk gelegd niet alleen op hygiëne, doch tevens op ieder onderdeel in kleeding, manieren en houding, die hchamehjke schoonheid en bekoring kon bevorderen. .

Geen klok of zonnewijzer kon men m de geheele inrichting vinden, want „de grootste verkwisting van den tijd is neer te zitten en de uren te tellen', geen kunstmatige geloften van kuischheid, armoede en gehoorzaamheid werden opgelegd, want ieder bewoner mocht die wijze van studeeren en leven volgen, die het best bij zijn aard, talenten en voorliefde

^In6 andere monnikenorden was de persoonlijkheid aan den druk der vele bepalingen en regels tot slaaf

£C IïïcLEtkt

In de wet van Thélème was er slechts één bepaling: Fay ce que voudras" — „Doe wat ge wilt" en deze was voldoende, omdat men man of vrouw, wièr natuur in harmonie is met de moreele wet, kan toestaan, spontaan alles te doen, wat goed is.

In deze atmosfeer van gezonde vrijheid leefden de

Sluiten