Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE OPVOEDING

215

de opvoedkundige theorieën der Renaissance in het algemeen eens. Het punt uit zijn leerstellingen, waarop wij den nadruk moeten leggen, is daarom zijn protest tegen de principes en methoden van die gewone schoolmeesters, die eerst de wetenschap abusievelijk voor ontwikkeling houden, en dan zelf de wetenschap trachten in te prenten op een wijze, die den geest van den leerling niet sterkt noch verrijkt.

Rabelais stelde zich eerder de oefening dan het onderwijs als doel en toetssteen der opvoeding en had op deze wijze de paedagogische traditie der zuivere humanisten trachten af te breken. Montaigne zag zelfs nog duidelijker de volle beteekenis van deze vruchtbare gedachte en zoowel door den nadruk, door hem hierop gelegd, als door zijn herhaalden eisch tot invidualiteit tegenover gezag, tot overwicht van het tegenwoordige tegenover het verleden, nam hij een zeer belangrijke plaats in bij de vooruitstrevende richting van zijn tijd.

Sluiten