Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232

DE RENAISSANCE

De vroeg-Renaissance in de Italiaansche kunst

De betrekking tusschen den Heiligen Franciscus en Giotto herinnert er aan, dat de leer en geest van den Heilige van Assisi de voornaamste invloeden waren, die achter de herleving der Christelijke kunst tegen het einde der 13e eeuw stonden en de voornaamste bron waren van het nieuwe leven, dat thans daarin binnentreedt, om haar streng formalisme te vernietigen.

Hij het een stroom van levend godsdienstig enthousiasme tusschen de nuchtere abstracties der theologen vloeien en deze had zoowel bij de herleving der Christelijke schilderkunst als bij de Christelijke gedachte invloed. Tezelfdertijd wees het wezenlijk populaire en democratische karakter van zijn evangelie, zijn gevoel voor broederschap van alle levende schepselen in de groote familie van God, zijn teedere liefde voor zon en maan, winden en wolken, dieren en vogels, den kunstenaar op de heiligheid van de lang veronachtzaamde kleine, gewone dingen der aarde aan.

Het is interessant het werk van een meester, wiens ideaal geheel en al ascetisch was, vereenigd te zien met artistieke bewegingen, die een toenemende erkenning van de waarde en de schoonheid van het dagelijksche leven in zich bevatten. Giotto's schilderkunst geeft ons, evenals zijn persoonlijk karakter, een mooi voorbeeld van godsdienstigen ernst, met een krachtig naturalisme vereenigd.

Indien wij echter de volledige beteekenis van de

Sluiten